نصب و راه اندازی شبکه های کامپیوتری   Workgroup , Server   – عیب یابی و حل مشکل شبکه های کامپیوتری – عیب یابی و حل مشکل شبکه های کامپیوتری – اکتیو و پسیو شبکه های فیبر نوری FTTH